Diapo | A Pixedelic free jQuery slideshow
   
  5.5
  0
  5.4
  21/06/2024 12:03
บริการของเรา
นำเข้าสินค้าจากจีน
สั่งซื้อสินค้าจากจีน
เปิดบัญชีออนไลน์
ติดต่อโรงงาน ดูงานที่จีน
ไกด์ - ล่ามจีน
สั่งซื้อสินค้าซ้ำทางโทรศัพท์
จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม
รถรับส่งสนามบิน เช่ารถตู้
รูปแบบการนำเข้า
ทางรถ
ทางเรือ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่านำเข้า
อัตราค่าจัดส่งและขนส่งในไทย
อัตราค่าธรรมเนียมสั่งซื้อสินค้า
คำถามที่พบบ่อย
เว็บลิงค์


เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า

เราเป็นเพียงตัวกลาง ระหว่างท่านกับร้านค้าในเว็บไซต์เท่านั้น หากเกิดปัญหากับตัวสินค้า เช่น สินค้าไม่ตรงตามความต้องการ เราจะประสานงานกับทางร้านค้าเพื่อหาทางออกหรือการหาทางแก้ไขให้กับท่าน หากทางร้านค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางเราก็ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านแทนร้านค้าได้

ลูกค้า ต้องทำความเข้าใจด้วยว่าในบางครั้งสินค้าที่ได้รับอาจไม่ตรงกับที่คิดนัก เพราะเราไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าจริงก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ โดยมากแล้วหากสินค้าไม่ได้รับความเสียหาย และไม่ได้เป็นความผิดของร้านค้า ทางร้านค้าย่อมปฏิเสธการคืนสินค้า ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลและคำอธิบายของสินค้าให้ดี หากมีปัญหาด้านภาษา สามารถปรึกษาทางเราได้ หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้า ทางเรายินดีให้คำปรึกษาหรือประสานงานกับทางร้านค้าให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่านทาง E-mail : service@everydayimport.com ระบบติดต่อออนไลน์บนเว็บไซต์ หรือ Tel: 02-939-5000

หลังจากท่านได้รับการแจ้งยอดชำระค่าขนส่งรอบที่ 2 แล้ว กรุณาติดต่อรับของและตรวจสอบสินค้าของท่าน หากสินค้ามีปัญหา กรุณาติดต่อกลับภายใน 5 วันหลังจากวันแจ้งยอด ทางบริษัทฯจะช่วยประสานงานกับร้านค้าก่อนหมดช่วงเวลาบริการหลังการขายของเว็บไซด์จีน มิฉะนั้นถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและสละสิทธิ์

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรเลือกสินค้าจากร้านค้าที่มีระดับคะแนนความน่าเชื่อถือที่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ไม่ว่าคะแนนของร้านค้าจะอยู่ในระดับใด การซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าต้องตัดสินใจเลือกสินค้า เลือกร้านค้า และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวท่านเอง

ในกรณีที่ท่านได้ ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีการแก้ไขรายการสินค้า ปรับเปลี่ยนรายการสินค้า หรือยกเลิกรายการสินค้าในทุกกรณี

หากพัสดุที่ส่งถึงท่านอยู่ในสภาพเสียหาย ท่านสามารถปฏิเสธการรับพัสดุเพื่อขอรับเงินประกันความเสียหายจากทางไปรษณีย์ได้

หาก ท่านต้องการให้เราแยกจัดส่งสินค้าเป็นหลายกล่อง กรุณาแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะแยกรายการสินค้าที่จะจัดส่งอย่างไร โดยค่ากล่องพัสดุและค่าจัดส่งจะถูกคิดเพิ่มตามจำนวนกล่องที่แยก

การจัดส่งถึงปลายทางอาจมีความล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งอาจเกิดจากการทำงานของระบบไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์จีน หรือกรมศุลกากร

เงื่อนไขและข้อตกลงในการนำเข้าขนส่งสินค้า

ในการนำเข้าขนส่งสินค้า ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิกขอรับรหัสลูกค้า(USER ID) ก่อนการส่งสินค้ามาที่โกดังจีน และจะต้องเขียนรหัสลูกค้าไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทุกลัง เพื่อแสดงตัวตนผู้รับสินค้า กรณีไม่เขียนรหัสลูกค้าอาจทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากทางเราไม่สามารถระบุตัวตนผู้รับสินค้าได้ ทางโกดังจีนจะไม่ทำการขนส่งสินค้าจนกว่าจะทราบข้อมูลที่แน่ชัด เพื่อความสะดวกในการค้นหาติดตามสินค้าของท่าน โปรดทำรายการและกรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ต้องการนำเข้าขนส่งในระบบของทางบริษัททุกครั้งอย่างละเอียดครบถ้วน หากลูกค้าไม่ทำรายการและไม่กรอกข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหาสินค้าไม่ครบตามจำนวน หรือเกิดความเสียหายทางบริษัทจะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

กรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวน ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ได้คุณภาพ เสื่อมสภาพ ชำรุด เสียหายหรือแตกหักจากการขนส่ง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ โดยในส่วนนี้ลูกค้าควรเน้นย้ำกับทางร้านค้าหรือโรงงานในการแพคกิ้งบรรจุห่อสินค้าให้อยู่ในสภาพแน่นหนา ป้องกันการกระแทก หรือกดทับ โปรดหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหัก ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถรับแรงกระแทกหรือกดทับได้ เนื่องจากการขนส่งทางรถจำเป็นต้องรวมสินค้าหลากหลายชนิดไว้ในตู้เดียวกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกกดทับ การกระแทกในขั้นตอนการขนส่งได้ หากลูกค้าต้องการขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการแตกหัก ชำรุด ควรตีลังไม้เพื่อป้องกันการกระแทกหรือกดทับ ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงได้จากการทำรายการนำเข้า หรือติดต่อแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนสินค้าถึงโกดังจีนอย่างน้อย 1-2วัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการตีลังไม้ ซึ่งทางบริษัทจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าขนส่งเมื่อสินค้าถึงไทย

กรณีสินค้าพิเศษ หรือ สินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดตามจริงอย่างละเอียดครบถ้วน และจะต้องแยกสินค้าพิเศษออกจากสินค้าทั่วไปอย่างชัดเจน ไม่นำมาแพคหรือบรรจุรวมในกล่องลังหีบห่อเดียวกัน ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าทั่วไปบรรจุรวมกันมาในกล่องหีบห่อลังเดียวกัน ทางบริษัทจะทำการคิดค่าขนส่งเป็นสินค้าพิเศษทั้งหมด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามกับทางบริษัทก่อนการนำเข้าขนส่งสินค้านั้นๆ

กรณีสินค้าถูกยึด ไม่ครบ ไม่ถูกต้องตามจำนวน ชำรุด เสียหาย ทางบริษัทยินดีช่วยติดต่อประสานงาน ติดตาม และแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ แต่หากไม่สำเร็จ ทางบริษัทจะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

กรณีซื้อประกันสินค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งความจำนงขอซื้อประกันสินค้า โดยลูกค้าต้องชำระเป็นยอด 5% ของมูลค่าสินค้าที่ต้องการซื้อประกัน หากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าสินค้าที่ท่านได้ซื้อประกันสินค้าไว้

ทางบริษัทไม่รับนำเข้าสินค้าที่เป็นของเหลว สารเคมี วัตถุไวไฟ ของมีคมอาวุธ และสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 

LiveZilla Live Chat Software
For Members Policy News & Promotion    Contact Detail
• สมัครสมาชิก
• ข้อมูลสมาชิก
• ตรวจสอบสถานะสินค้า
• ติดตามข่าวสาร
• แจ้งปัญหาการใช้งาน
• วิธีการสั่งซื้อ
• อัตราค่าบริการ
• เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
• คำถามที่พบบ่อย
• สอบถามเจ้าหน้าที่
• เงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซด์
• โปรโมชั่นประจำเดือน
• โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก
• รับข่าวสารทางอีเมล
• Office 1
• Office 2
• Tel 1
• Tel 2
• Facebook
• Line id 1
• Line id 2
• Wechat
: 02-513-8999
: 02-939-5000
: 095-918-8686
: 097-004-0566
: EverydayImport
: Everyday-import
: @Everydayimport
: Everydayimport